Warmste week

ALTRA VOCE steunt de warmste week. Jullie toch ook! Wij steunen de vzw School & Ziekzijn.

Altra Voce heeft de vzw School en Ziekzijn voorgedragen bij De Warmste Week. Als steun voor het project hebben we diverse acties opgezet. We plaatsen collecte­bussen bij het naar buiten gaan na de jubileumviering op zondag 8 december en na het concert op zaterdag 21 december. Ook gaan de meeropbrengsten van de diverse recepties naar het project.

Wat doen we nog?

  • op 23 november: Pure fun in het Café Chantant, in OC Lange Munte, Beeklaan 81, 8500 Kortrijk.
  • op 22 december: Deelname aan Sing for Life, zangmarathon van de Kortrijkse koren in de Sint-Michielskerk, Sint-Michielsplein, 8500 Kortrijk
Kunt u op geen enkele activiteit aanwezig en wilt u toch ons project voor de Warmste Week steunen, dan kunt u uw bijdrage overschrijven op rekening:

BE10 3630 2947 4704, met vermelding – Bijdrage Warmste Week.

Het is een vrijwilligersorganisatie voor gratis individuele studiebegeleiding aan zieke leerlingen uit de basisschool (vanaf de derde kleuterklas) en voor jongeren uit het middelbaar onderwijs.

Wat is het effect van School en Ziekzijn?

• Leerachterstand die veroorzaakt wordt door ongeval of ziekte willen ze mee opvangen.
• De persoonlijke aanwezigheid van de vrijwilligers is een belangrijke psychologische ondersteuning voor de zieke leerling en zijn of haar omgeving.
• De kans op overzitten is groter bij zieke leerlingen en dat wil School en Ziekzijn voorkomen.