Steun

De werking van een vrijwil­ligerskoor dat de ambitie heeft om werken van een hoog artistiek niveau te programmeren blijft een financiële uitdaging. Dat kan niet zonder de vol­gehouden steun van onze sponsors en sympathisanten.

Leden van het beschermcomité

 • Barones Greta de Bethune-van Cauwelaert
 • Mevrouw An Vandersteene, Kortrijks schepen van Cultuur
 • Mevrouw Christine Depuydt, gewezen schepen van Cultuur
 • De heer Sigiswald Kuijken, dirigent barokorkest La petite Bande
 • Professor Piet Desmet, vicerector van de Kulak
 • Professor Marc Depaepe, gewezen vicerector van de Kulak
 • De heer Lode De Geyter, algemeen directeur van Howest
 • De heer Joris Hindryckx, algemeen directeur van Vives
 • De heer Eric Halsberghe, ere-algemeen directeur van de Katho
 • Graaf Paul Buysse, erevoorzitter Raad van Bestuur van Bekaert
 • Ridder Luc Vandewalle, commissaris van ING-Group
 • E.H. Geert Morlion, Deken van Kortrijk

Structurele sponsors

 • AXXI VOF, Kortrijk
 • be.fiscaliteit De Buyst, Waregem
 • Belight, Marke
 • Colson Europe, Antwerpen
 • Howest, Hogeschool West-Vlaanderen
 • Info Systems, Zwevegem
 • Jargon Services, Vichte
 • Kulak, Campus Kortrijk van de Universiteit Leuven
 • Labo Potteau nv, Kortrijk
 • Motorrevisie Marrecau,  Sint-Eloois-Winkel
 • Panorama Kortrijk CVBA
 • Peha, Holvoet Design for living, Kortrijk
 • Schilderwerken Depoortere
 • Vives, Katholieke Hogeschool West-Vlaanderen

Uw steun

Ook u kunt het Kortrijks oratoriumkoor Altra Voce steunen, via sponsoring of door sympathisant te worden van het koor.

 • Sponsors krijgen als return diverse vormen van publiciteit voor hun bedrijf of organisatie: in de programmaboekjes van de concerten en — naargelang het bedrag waarvoor ze intekenen — ook op de affiches en/of de flyers, en eventueel zelfs een permanente vermelding op de website van het koor. De verschillende formules kunnen vrijblijvend opgevraagd worden via onderstaand formulier.
 • Sympathisant wordt u door minimum 25 euro steun te schenken. De naam van de schenker wordt dan opgenomen in de programmaboekjes.

Alle bedragen kunnen overgeschreven worden naar de bankrekening van Altra Voce: BE10 3630 2947 4704. Voor iedere vorm van steun wordt op verzoek een attest afgeleverd, waardoor men de kostennota in rekening kan brengen voor de bedrijfsboekhouding.

Steun Altra Voce

Bel 056 89 43 23 of vul dit formulier in.


← Over Altra Voce